Menu Zamknij

BHP okresowy dla pracodawców

osób kierujacych pracownikami
Szkolenie w szczególności dla kierowników, mistrzów i brygadzistów.

BHP okresowy dla pracodawców

wykonujących zadania służby bhp
Szkolenie dla pracodawców zatrudniających do 10 lub 20 pracowników.

BHP okresowe dla pracowników

inżynieryjno-technicznych
W szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

BHP okresowy dla pracowników

służb bhp i osób wykonujących zadania tej służby

BHP okresowy dla pracowników

na stanowiskach
administracyjno-biurowych

W tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych czy placówek oświatowych.

BHP okresowy dla pracowników

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
Osób, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne.

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Pracodawców i osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.