Menu Zamknij

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
brak egzaminu

Termin szkolenia:

Opis szkolenia

Seminarium adresowane jest do:
Pracodawców lub wyznaczonych przez pracodawcę osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Cel seminarium:
Uzyskanie przez uczestników seminarium wiedzy i umiejętności z zakresu metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Program seminarium:
obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: regulacje prawne dotyczące szkoleń w dziedzinie bhp; prowadzenie działalności szkoleniowej; metodyka szkolenia stanowiskowego.

Ilość godzin programowych:
7 godzin

Czas trwania szkolenia:
1 dzień

Godziny zajęć:
09:00 – 14:00

Egzamin końcowy:
Test pisemny

Uzyskane kwalifikacje:
Absolwent seminarium uzyskuje wiedzę z zakresu metod prowadzenia szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz otrzymuje świadectwo ukończenia ww. seminarium.

Informacje dodatkowe:
Rozporządzenie MP i PS zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 180/2004, poz.1860 § 11 pkt. 5 z późniejszymi zmianami.