Menu Zamknij

BHP okresowy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
brak egzaminu

Termin szkolenia:

Opis szkolenia

Seminarium adresowane jest do:
osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i innych osób, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne.

Cel seminarium:
aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu przepisów i zasad BHP związanych z wykonywaną pracą.

Program seminarium:
obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: prawo pracy; czynniki szkodliwe dla zdrowia; uciążliwe i niebezpieczne (analiza i ocena zagrożeń); wypadki przy pracy (okoliczności i przyczyny, zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń); zasady udzielania pierwszej pomocy; ochrona przeciwpożarowa i ochrony środowiska naturalnego.

Ilość godzin programowych:
8 godzin

Czas trwania szkolenia:
1 dzień

Godziny zajęć:
09:00 – 14:00

Egzamin końcowy:
Test pisemny

Uzyskane kwalifikacje:
Absolwent seminarium uzyskuje aktualną wiedzę z zakresu przepisów i zasad BHP związanych z wykonywaną pracą oraz otrzymuje świadectwo ukończenia ww. seminarium.

Informacje dodatkowe:
Szkolenie należy ukończyć w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku i okresowo aktualizować nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na krórych wystepują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz do roku – Dz.U. Nr 180/2004, poz. 1860 § 15, pkt.2 z póź. zmianami.