Menu Zamknij

Formularz zgłoszenia

Zachęcamy Państwa do pobrania formularza w pliku, wypełnienia go i odesłania faxem lub pocztą.

Mogą Państwo również wypełnić poniższy formularz, który zostanie automatycznie wysłany do nas drogą e-mailową.

(ulica, numer, miasto, kod pocztowy)
(wymagane w przypadku zgłoszeń przez firmę)
(ulica, numer, miasto, kod pocztowy)

Warunki płatności i realizacji zamówienia:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed rozpoczęciem kursu/szkolenia wpłaty w wysokości 30% jego ceny na konto Credit Agricole Bank Polska SA 39 1940 1076 3197 9786 0000 0000 lub do kasy WUR-POL.
  2. Firma Szkoleniowa WUR-POL Monika Krukowska organizuje kurs/szkolenie po skompletowaniu grupy (8-12 osób w zależności od rodzaju szkolenia) i zastrzega sobie możliwość zmiany terminu.
  3. W przypadku nie uruchomienia przez WUR-POL ww. kursu/szkolenia lub rezygnacji słuchacza z uczestnictwa najpóźniej na 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia kursu/szkolenia następuje całkowity zwrot dokonanej wpłaty. Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w kursie/szkoleniu spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
  4. Wypełniając niniejszy formularz, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Firmę Szkoleniową WUR-POL Monika Krukowska z siedzibą w Płocku do celów związanych z realizacją procesu szkoleniowego oraz do celów marketingowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania danych zawartych w formularzu. Zapewniamy, że dane nie będą udostępniane innym firmom bez Państwa wiedzy i zgody.

Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 283 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204).