Menu Zamknij

Rodzaje uprawnień energetycznych (eksploatacja i dozór)

Ostatnie lata dla polskiego przemysłu są bardzo dobre. Widać to po pojawiających się inwestycjach, a także po zwiększeniu liczby stanowisk. Warto mieć na uwadze zdobycie uprawnień energetycznych, dzięki którym można zdobyć stabilną i atrakcyjną finansowo pracę.

Rodzaje stanowisk w branży energetycznej

Należy rozróżnić dwa typy stanowisk:

  • stanowiska dozoru – są to funkcje pełnione przez osoby, których zadaniem jest nadzorowanie pracy innych w zakresie wykonywanych przez nich czynności remontowych, konserwatorskich czy montażowych;
  • stanowiska eksploatacji – są to etaty, w których zatrudnieni zajmują się czynnościami związanymi z montażem, obsługą, konserwacją czy remontem sieci, instalacji oraz urządzeń.

Rodzaje uprawnień energetycznych (eksploatacja i dozór)

Wyróżnia się następujące rodzaje uprawnień, adekwatne do konkretnej grupy:

  • Grupa 1: elektryczna

Osoby, które nabyły już stosowne uprawnienia, a obecnie muszą dokonać ich aktualizacji, mogą zapisać się na kurs G1. Jest on szczególnie przydatny dla pracowników, którzy na co dzień obsługują lub zajmują się dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Szkolenie jest nieodzownym elementem edukacji tych osób, które dopiero rozpoczynają swoją drogę zawodową. Podczas jego trwania uczestnik nabędzie uprawnienia dotyczące między innymi:

  • urządzeń o przeznaczeniu prądotwórczym, będące częścią krajowej sieci elektroenergetycznej;
  • urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, których napięcie nie przekracza 1 kV;
  • urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, których napięcie przekracza 1 kV;
  • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
  • Grupa 2: energetyczna

Kurs energetyczny Płock G2 daje uprawnienia pozwalające na profesjonalną eksploatację lub dozór urządzeń cieplnych. Dzięki niemu można zdobyć pracę w szeroko pojętej branży energetycznej, między innymi przy obsłudze kotłów parowych i wodnych, turbin parowych i wodnych, sieci cieplnych oraz urządzeń do wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia.

  • Grupa 3: gazowa

Dzięki posiadaniu uprawnień G3 można zdobyć zatrudnienie w firmach zajmujących się obsługą, montażem i konserwacją instalacji gazowych. Zdobyte kwalifikacje w tym zakresie umożliwiają pracę przy urządzeniach do produkcji paliw gazowych, ich przetwarzania i magazynowania, ale również pozwalają na wykonywanie czynności przy sieciach i instalacjach gazowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *