Menu Zamknij

Trakowych traków drzewnych

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
brak egzaminu

Termin szkolenia:

Opis szkolenia

Kurs adresowany jest do:
osób chcących podjąć pracę na stanowisku trakowego traków drzewnych

Cel kursu:
praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy na stanowisku trakowego traków drzewnych

Wymagania:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie minimum podstawowe,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania ww. zawodu – odporność na wibracje

Program kursu:
Obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: nauka o drewnie; wady drewna okrągłego, klasyfikacja kłód, racjonalne wykorzystanie drewna w czasie przetarcia, przygotowanie i ustawienie piła w ramie przetarcia, budowa i obsługa traka pionowego, wady przetarcia, dokumentacja przetarcia, normy i ustawodawstwo pracy, zasady bhp i ppoż., zajęcia praktyczne.

Ilość godzin programowych:
44 godzin 

Czas trwania kursu:
1 m-c

Harmonogram spotkań:
2 dni w tygodniu
Godziny zajęć – popołudniowe (do uzgodnienia z całą grupą)

Egzamin końcowy:
Egzamin wewnętrzny z zakresu objętego programem szkolenia.

Uzyskane kwalifikacje:
świadectwo ukończenia ww. kursu