Menu Zamknij

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
171.94 zł – UDT/ 225 zł – gaz

Termin szkolenia:

Opis szkolenia

Kurs adresowany jest do:
osób chcących zdobyć uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem elektrycznym i silnikowym oraz instalacją gazową.

Cel kursu:
praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego operowania wózkami jezdniowymi podnośnikowymi oraz do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu obsługi wózków z mechanicznym napędem podnoszenia (kat. II WJO).

Wymagania:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie minimum podstawowe,

Program kursu:
Obejmuje następujące moduły tematyczne: typy stosowanych wózków jezdniowych, budowa wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, budowa i eksploatacja butli gazowej, właściwości gazu propan – butan, aparatura kontrolno – pomiarowa, wiadomości z zakresu bhp, wiadomości o Urzędzie Dozoru Technicznego, zajęcia praktyczne.

Ilość godzin programowych:
58 godzin 

Czas trwania kursu:
1 m-c

Harmonogram spotkań:
2-3 dni w tygodniu
Godziny zajęć – popołudniowe (do uzgodnienia z całą grupą)

Egzamin końcowy:
Egzamin wewnętrzny z zakresu objętego programem szkolenia
egzamin państwowy UDT (warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest zdobycie pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego).

Uzyskane kwalifikacje:

  • świadectwo ukończenia ww. kursu
  • zaświadczenie kwalifikacyjne UDT w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych  (kat. II WJO – wózki jezdniowe podnosnikowe z wyłączeniem specjalizowanych)
  • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji butli gazowych (ważne na 5 lat)
  • imienne zezwolenie na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych.

Informacja dodatkowa:
Istnieje możliwość odbycia szkolenia na wózki jezdniowe podnośnikowe bez zasilania gazowego.