Menu Zamknij

Obsługa suwnic hakowych sterowanych z kabiny i/lub z poziomu roboczego

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
171.94 zł

Termin szkolenia:
07.03.2019, godz. 15.30

Opis szkolenia

Kurs adresowany jest do:
osób chcących zdobyć uprawnienia do obsługi suwnic hakowych sterowanych z kabiny i/lub z poziomu zero.

Cel kursu:
praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi suwnic hakowych sterowanych z kabiny i/lub poziomu zero oraz do egzaminu państwowego Urządu Dozoru Technicznego w ww. zakresie.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie minimum podstawowe,

Program kursu:
Obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: wiadomości ogólne o dźwignicach, maszynoznawstwo specjalistyczne, budowa suwnic, eksploatacja suwnic, obowiązki i zadania suwnicowego, wiadomości ogólne o dozorze technicznym, bezpieczeństwo i higiena pracy, zajęcia praktyczne.

Ilość godzin programowych:
46 godzin 

Czas trwania kursu:
1,5 m-ca

Harmonogram spotkań:
2 dni w tygodniu
Godziny zajęć – popołudniowe (do uzgodnienia z całą grupą)

Egzamin końcowy:
egzamin wewnętrzny z zakresu objętego programem szkolenia
egzamin państwowy UDT (warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest zdobycie pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego).

Uzyskane kwalifikacje:

  • świadectwo ukończenia ww. kursu
  • zaświadczenie kwalifikacyjne UDT w zakresie obsługi suwnic hakowych sterowanych z kabiny lub/i z poziomu zero

Informacja dodatkowa:
zdobycie kwalifikacji państwowych na obsługę suwnic sterowanych z kabiny uprawnia do obsługi suwnic sterowanych z poziomu zero.