Menu Zamknij

Obsługa podestów ruchomych (ambony)

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
171.94 zł

Termin szkolenia:

Opis szkolenia

W skład szkolenia wchodzi obsługa podestów ruchomych: przejezdnych, wiszących, masztowych, stacjonarnych, załadowczych.

Kurs adresowany jest do:
osób chcących podjąć pracę przy obsłudze podestów ruchomych.

Cel kursu:
praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy przy obsłudze podestów ruchomych oraz do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego ww. zakresie.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie minimum podstawowe,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania ww. zawodu.

Program kursu:
Obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: wiadomości ogólne o podestach, budowa podestów ruchomych, eksploatacja podestów ruchomych, awarie i wypadki, wiadomości o dozorze technicznym, zasady bhp i ppoż., zajęcia praktyczne.

Ilość godzin programowych:
45 godzin 

Czas trwania kursu:
1 m-c

Harmonogram spotkań:
2 dni w tygodniu
Godziny zajęć – popołudniowe (do uzgodnienia z całą grupą)

Egzamin końcowy:
egzamin wewnętrzny z zakresu objętego programem szkolenia
egzamin państwowy UDT (warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest zdobycie pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego).

Uzyskane kwalifikacje:

  • świadectwo ukończenia ww. kursu
  • zaświadczenie kwalifikacyjne UDT w zakresie obsługi podestów ruchomych.