Menu Zamknij

Obsługa pił tartacznych, wielopił i pilarek

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
brak egzaminu

Termin szkolenia:

Opis szkolenia

Kurs adresowany jest do:
osób chcących podjąć pracę przy obsłudze pił tartacznych, wielopił i pilarek

Cel kursu:
praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy przy obsłudze pił tartacznych, wielopił i pilarek.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie minimum podstawowe,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania ww. zawodu – odporność na wibracje

Program kursu:
Obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: nauka o drewnie; budowa, obsługa i konserwacja pilarek; budowa, obsługa i konserwacja pił tartacznych, tarczowych i wielopił; zasady bhp i ppoż., zajęcia praktyczne.

Ilość godzin programowych:
40 godzin 

Czas trwania kursu:
1,5 m-ca

Harmonogram spotkań:
2 dni w tygodniu
Godziny zajęć – popołudniowe (do uzgodnienia z całą grupą)

Egzamin końcowy:
egzamin wewnętrzny z zakresu objętego programem szkolenia.

Uzyskane kwalifikacje:

  • świadectwo ukończenia ww. kursu