Menu Zamknij

Obsługa i/lub dozór urządzeń, instalacji i sieci gazowych

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
225 zł

Termin szkolenia:

Opis szkolenia

Kurs adresowany jest do:
osób chcących podjąć pracę przy obsłudze lub/i dozorze urządzeń, sieci i instalacji gazowych lub chcących przedłużyć ważność posiadanych uprawnień państwowych w ww. zakresie

Cel kursu:
praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy przy obsłudze lub/i dozorze urządzeń, sieci i instalacji gazowych oraz do egzaminu państwowego ww. zakresie

Wymagania:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum podstawowe

Program kursu:
Obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: prawo energetyczne i przepisy wykonawcze dotyczące urządzeń, instalacji i sieci gazowych oraz zakres odpowiedzialności wynikającej z dozoru, zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci gazowych, zasady eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych, zasady i warunki wykonywania prac kontrolno – pomiarowych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych, zasady i wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej przy urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych.

Czas trwania kursu:
1 dzień

Harmonogram spotkań:
w godz. 8.00-14.00

Egzamin końcowy:
egzamin wewnętrzny z zakresu objętego programem szkolenia
egzamin państwowy.

Uzyskane kwalifikacje:

  • świadectwo ukończenia ww. kursu
  • świadectwo kwalifikacyjne w określonym zakresie

Informacja dodatkowa:
uzyskane świadectwo kwalifikacyjne ważne na 5 lat.
Podstawa prawna: Prawo energetyczne – jednolity teks ustawy (Dz. U. Nr 89/2006, poz. 625, art. 54.1a,1b).