Menu Zamknij

Obsługa i/lub dozór urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
225 zł

Termin szkolenia:
lipiec 2019

Opis szkolenia

Szkolenie obejmuje: kotły parowe, gazowe i wodne, wraz z urządzeniami pomocniczymi, turbiny parowe i wodne, przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, urządzenia wentylacji, klimatyzacji, chłodnie, ssawy, pompy, wentylatory, dmuchawy, sprężarki i instalacje sprężonego powietrza, stacje uzdatniania wody i inne.

Kurs adresowany jest do:
osób chcących podjąć pracę przy obsłudze lub/i dozorze urządzeń, sieci i instalacji energetycznych lub chcących przedłużyć ważność posiadanych uprawnień państwowych w ww. zakresie.

Cel kursu:
praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy przy obsłudze lub/i dozorze urządzeń, sieci i instalacji energetycznych oraz do egzaminu państwowego ww. zakresie.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie minimum podstawowe

Program kursu:
Obejmuje zagadnienia tematyczne dotyczące określonych urządzeń energetycznych oraz zakresu czynności z nimi związanych wykonywanych na danym stanowisku.

Czas trwania kursu:
1 m-c

Harmonogram spotkań:
2 dni w tygodniu
Godziny zajęć – popołudniowe (do uzgodnienia z całą grupą)

Egzamin końcowy:
egzamin wewnętrzny z zakresu objętego programem szkolenia
egzamin państwowy.

Uzyskane kwalifikacje:

  • świadectwo ukończenia ww. kursu
  • świadectwo kwalifikacyjne w określonym zakresie.

Informacja dodatkowa:
uzyskane świadectwo kwalifikacyjne ważne na 5 lat.
Podstawa prawna: Prawo energetyczne – jednolity teks ustawy (Dz. U. Nr 89/2006, poz. 625, art. 54.1a,1b).