Menu Zamknij

Obsługa dźwigów towarowo – osobowych

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
171.94 zł

Termin szkolenia:

Opis szkolenia

Kurs adresowany jest do:
osób chcących podjąć pracę przy obsłudze dźwigów towarowo – osobowych lub wind przyściennych..

Cel kursu:
praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy przy obsłudze wind towarowo- osobowych lub przyściennych oraz do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego ww. zakresie.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie minimum podstawowe,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania ww. zawodu.

Program kursu:
obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: wiadomości o dozorze technicznym, budowa dźwigów, obowiązki i zadania dźwigowego, awarie i wypadki, zasady bhp i ppoż., zajęcia praktyczne.

Ilość godzin programowych:
35 godzin 

Czas trwania kursu:
1 m-c

Harmonogram spotkań:
2 dni w tygodniu
Godziny zajęć – popołudniowe (do uzgodnienia z całą grupą)

Egzamin końcowy:

  • egzamin wewnętrzny z zakresu objętego programem szkolenia
  • egzamin państwowy UDT (warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest zdobycie pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego)

Uzyskane kwalifikacje:

  • świadectwo ukończenia ww. kursu
  • zaświadczenie kwalifikacyjne UDT w zakresie obsługi dźwigów towarowo – osobowych.