Menu Zamknij

Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
171.94 zł – UDT/ 225 zł – gaz

Termin szkolenia:

Opis szkolenia

Kurs adresowany jest do:
osób chcących zdobyć uprawnienia do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych z napędem elektrycznym, akumulatorowym i spalinowym.

Cel kursu:
praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego konserwowania wózków jezdniowych podnośnikowych oraz do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego z zakresu konserwacji wózków z mechanicznym napędem podnoszenia (kat. II WJO).

Wymagania:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie preferowane średnie techniczne (mechanika), minimum zawodowe,
  • wiedza z zakresu mechaniki i/ lub elektroniki

Program kursu:
Obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: wiadomości ogólne techniczne związane z budową i eksploatacją wózków, budowa wózków (układy hydrauliczne), obowiązki konserwatora, konserwacja wózków (oleje, smary, przeglądy, naprawy), przeglądy konserwacyjne – wykaz typowych usterek i sposób ich usuwania, zasady bhp przy konserwacji wózków, wiadomości o Urzędzie Dozoru Technicznego, zajęcia praktyczne.

Ilość godzin programowych:
40 godzin 

Czas trwania kursu:
1 m-c

Harmonogram spotkań:
2 dni w tygodniu
Godziny zajęć – popołudniowe (do uzgodnienia z całą grupą)

Egzamin końcowy:
egzamin wewnętrzny z zakresu objętego programem szkolenia
egzamin państwowy UDT (warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest zdobycie pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego).

Uzyskane kwalifikacje:

  • świadectwo ukończenia ww. kursu
  • zaświadczenie kwalifikacyjne UDT w zakresie konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych (kat. II WJK – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłaczeniem specjalizowanych).