Menu Zamknij

Konserwator podręcznego sprzętu gaśniczego

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
brak egzaminu

Termin szkolenia:

Opis szkolenia

Kurs adresowany jest do:
Osób chcących podjąć pracę na samodzielnym stanowisku konserwatora sprzętu gaśniczego.

Cel kursu:
Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania napraw i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego.

Wymagania:
BRAK

Program kursu:
Obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:

  • budowa i zasada działania gaśnic (wszystkie typy dostępne i aktualnie dopuszczone na polskim rynku)
  • zasady BHP przy przeglądach i naprawach gaśnic
  • normy, rozporządzenia i przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotyczącymi podręcznego sprzętu gaśniczego
  • zasady prawidłowego przeprowadzania przeglądów technicznych i serwisu podręcznego sprzętu gaśniczego
  • sposoby oznakowania gaśnic po przeglądach technicznych, naprawach i ich serwisie.
  • Prowadzenie dokumentacji w autoryzowanym serwisie naprawy gaśnic i sprzętu przeciwpożarowego.
  • Zajęcia praktyczne 

Ilość godzin programowych:
50 godzin 

Czas trwania kursu:
1 m-c

Harmonogram spotkań:
2 dni w tygodniu
Godziny zajęć – popołudniowe (do uzgodnienia z całą grupą)

Egzamin końcowy:
BRAK

Uzyskane kwalifikacje:

  • zaświadczenie o ukończeniu kursu.

.