Menu Zamknij

Konserwacja suwnic hakowych sterowanych z kabiny i/lub z poziomu roboczego

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
171.94 zł

Termin szkolenia:

Opis szkolenia

Kurs adresowany jest do:
osób chcących zdobyć uprawnienia do konserwacji suwnic hakowych sterowanych z kabiny i/lub z poziomu zero.

Cel kursu:
praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej konserwacji suwnic hakowych sterowanych z kabiny i/lub poziomu zero oraz do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego w ww. zakresie.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie minimum podstawowe.

Program kursu:
Obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: wiadomości ogólne o dźwignicach, wiadomości ogólne o dozorze technicznym, budowa suwnic, konstrukcje stalowe suwnic, mechanizmy, układy elektryczne, aparatura sterowa, zawiesia i sprzęt pomocniczy, konserwacja suwnic, środki smarne i konserwacyjne, bezpieczeństwo i higiena pracy, zajęcia praktyczne.

Ilość godzin programowych:
50 godzin 

Czas trwania kursu:
1,5 m-ca

Harmonogram spotkań:
2-3 dni w tygodniu
Godziny zajęć – popołudniowe (do uzgodnienia z całą grupą)

Egzamin końcowy:
Egzamin wewnętrzny z zakresu objętego programem szkolenia
egzamin państwowy UDT (warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest zdobycie pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego).

Uzyskane kwalifikacje:

  • świadectwo ukończenia ww. kursu
  • zaświadczenie kwalifikacyjne UDT w zakresie konserwacji suwnic hakowych sterowanych z kabiny lub/i z poziomu zero