Menu Zamknij

Cięcie palnikiem gazami: tlen, acetylen, propan

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
brak egzaminu

Termin szkolenia:
22.02 2019 godz. 15:30

Opis szkolenia

Kurs adresowany jest do:
osób chcących zdobyć teoretyczną wiedzę i praktyczną umiejętność w zakresie ręcznego cięcia gazowego.

Cel kursu:
praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do ręcznego cięcia gazowego płomieniem acetylenowo – tlenowym i propanowo – butanowo – tlenowym.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie minimum podstawowe.

Program kursu:
Obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: podstawy teoretyczne cięcia gazowego; gazy techniczne do cięcia; butle do gazów technicznych; reduktory, manometry; palniki do cięcia; przewody do gazów technicznych; technologia cięcia gazowego; wyposażenie stanowisk do cięcia gazowego; półautomaty i automaty do cięcia gazowego; zagadnienia bhp i p/poż. przy cięciu gazowym; zajęcia praktyczne.

Ilość godzin programowych:
20 godzin 

Czas trwania kursu:
ok. 1 tydzień

Harmonogram spotkań:
3-4 dni w tygodniu
Godziny zajęć – do uzgodnienia z całą grupą.

Egzamin końcowy:
Egzamin wewnętrzny z zakresu objętego programem szkolenia.

Uzyskane kwalifikacje:

  • świadectwo ukończenia ww. kursu