Menu Zamknij

prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
brak egzaminu

Termin szkolenia:

Opis szkolenia

Kurs adresowany jest do:
osób zakładających działalność gospodarczą, świadczących usługi księgowe oraz innych osób zainteresowanych tematyką kursu.

Cel kursu:
praktyczne i teoretyczne przygotowanie do księgowej obsługi firm.

Wymagania:
wskazane posiadanie podstawowych umiejętności w zakresie obsługi komputera.

Program kursu:
Obejmuje następujące moduły tematyczne: teoria: zakładanie działalności gospodarczej, wybór formy opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, skala podatkowa, podatek liniowy), podatek od towarów i usług VAT, ewidencja przychodów w książce podatkowej przychodów i rozchodów, zgłoszenie do ZUS – zasady naliczania składek, zatrudnianie pracowników i zleceniobiorców (zgłoszenie do ZUS, podatek od wynagrodzenia, zasady rozliczania listy płac), praktyka: program PŁATNIK, program RACHMISTRZ, program GRATYFIKANT.

Ilość godzin programowych:
80 godzin 

Czas trwania kursu:
3 m-ce

Harmonogram spotkań:
2-3 dni w tygodniu
Godziny zajęć – popołudniowe (do uzgodnienia z całą grupą)

Egzamin końcowy:
Egzamin wewnętrzny z zakresu objętego programem szkolenia.

Uzyskane kwalifikacje:
Absolwent kursu uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podstawowej obsługi komputera oraz otrzymuje świadectwo ukończenia ww. kursu.

Informacja dodatkowa:
Zajęcia praktyczne prowadzone są w pracowni komputerowej. Każdemu Słuchaczowi kursu zapewniamy samodzielne stanowisko komputerowe.