Menu Zamknij

Pracownik płacowo – kadrowy z obsługą programów komputerowych

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
brak egzaminu

Termin szkolenia:

Opis szkolenia

Kurs adresowany jest do:
pracowników działów płacowo-kadrowych, osób prowadzących własną działalność, osób zainteresowanych rozwojem umiejętności w zarządzaniu personelem i wynagrodzeniami, a także pragnących przekwalifikować się lub podjąć pracę w działach płacowo-kadrowych.

Cel kursu:
praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy na stanowisku specjalisty ds. płacowych i kadrowych.

Wymagania:
wskazane posiadanie podstawowych umiejętności w zakresie obsługi komputera.

Program kursu:
Obejmuje następujące moduły tematyczne: moduł kadrowy (organizacja komórki ds. kadrowych, strategia personalna, adaptacja i doskonalenie zawodowe, delegacje służbowe, wybrane zagadnienia prawa pracy)., moduł płacowy (organizacja komórki ds. płac, finanse, podatki, lista płac, ubezpieczenia społeczne, świadczenia na rzecz pracowników z tytułu ubezpieczeń społecznych, rozliczenie innych świadczeń niż wynagrodzenia ze stosunku pracy, zasiłki, rozliczenia funduszu pracy i funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych) i moduł komputerowy („Płatnik” oraz mikroGratyfikant).

Ilość godzin programowych:
80 godzin 

Czas trwania kursu:
2 m-ce

Harmonogram spotkań:
2-3 dni w tygodniu
Godziny zajęć – popołudniowe (do uzgodnienia z całą grupą)

Egzamin końcowy:
Egzamin wewnętrzny z zakresu objętego programem szkolenia.

Uzyskane kwalifikacje:
Absolwent kursu uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podstawowej obsługi komputera oraz otrzymuje świadectwo ukończenia ww. kursu.

Informacja dodatkowa:
Zajęcia praktyczne prowadzone są w pracowni komputerowej. Każdemu Słuchaczowi kursu zapewniamy samodzielne stanowisko komputerowe.