Menu Zamknij

Zaawansowany kurs komputerowy

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
brak egzaminu

Termin szkolenia:

Opis szkolenia

Kurs adresowany jest do:
osób, które ukończyły kurs podstawowy lub chcą poszerzyć wiedzę z zakresu obsługi programów komputerowych.

Cel kursu:
poszerzenie wiadomości i umiejętności obsługi programów komputerowych Word, Excel, Access i Outlook.

Program kursu:
Obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: poszerzenie wiadomości z zakresu edytora tekstu Word, arkusza kalkulacyjnego Excel, programu Access i Outlook.

Ilość godzin programowych:
32 godziny 

Czas trwania kursu:
1 m-c

Harmonogram spotkań:
2-3 dni w tygodniu
Godziny zajęć – popołudniowe (do uzgodnienia z całą grupą)

Egzamin końcowy:
Egzamin praktyczny z elementami teorii.

Uzyskane kwalifikacje:
Absolwent kursu uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu obsługi ww. programów komputerowych oraz otrzymuje świadectwo ukończenia ww. kursu.

Informacja dodatkowa:
Grupy szkoleniowe: 8 – osobowe
O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń.