Menu Zamknij

Podstawowy kurs komputerowy

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
brak egzaminu

Termin szkolenia:

Opis szkolenia

Kurs adresowany jest do:
osób, które chcą zdobyć umiejętność podstawowej obsługi komputera

Cel kursu:
przygotowanie słuchaczy do zdobycia umiejętności obsługi komputera w zakresie podstawowym i wykorzystania go w pracy zawodowej.

Wymagania:
Od uczestników kursu nie jest wymagana żadna wiedza początkowa w zakresie posługiwania się komputerem. Wskazane by było aby kandydaci na szkolenie charakteryzowali umiejętnością logicznego, abstrakcyjnego myślenia, technicznymi zdolnościami manualnymi przydatnymi w zakresie posługiwania się sprzętem stanowiącym wyposażenie komputera.

Program kursu:
Obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: budowa komputera, praca z systemem operacyjnym Windows, edytor tekstu Word, podatkowe zadania w arkuszu kalkulacyjnym Excel oraz obsługa Internetu.

Ilość godzin programowych:
40 godzin (w tym 36 godz. zajęć praktycznych)

Czas trwania kursu:
1 m-c

Harmonogram spotkań:
2-3 dni w tygodniu
Godziny zajęć – popołudniowe (do uzgodnienia z całą grupą)

Egzamin końcowy:
Egzamin praktyczny z elementami teorii.

Uzyskane kwalifikacje:
Absolwent kursu uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podstawowej obsługi komputera oraz otrzymuje świadectwo ukończenia ww. kursu.

Informacja dodatkowa:
Grupy szkoleniowe: 8 – osobowe
O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń.