Menu Zamknij

Obsługa kas fiskalnych

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
brak egzaminu

Termin szkolenia:

Opis szkolenia

Kurs adresowany jest do:
osób pragnących zdobyć umiejętności obsługi kas fiskalnych.

Cel kursu:
teoretyczne i praktyczne przygotowanie do obsługi kas fiskalnych.

Wymagania:
umiejętność liczenia i kalkulacji

Program kursu:
Obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: ogólne przepisy prawne dotyczące kas fiskalnych, budowa kas fiskalnych, zasady sprzedaży na kasach fiskalnych, sprzedaż poprzez grupy towarowe, sprzedaż przez kody, raporty fiskalne i niefiskalne, współpraca kas fiskalnych z urządzeniami peryferyjnymi (waga, czytnik kodów, komputer).

Ilość godzin programowych:
12 godzin

Czas trwania kursu:
5 dni

Harmonogram spotkań:
Godziny i dni zajęć ustalane są ze słuchaczami.

Egzamin końcowy:
Egzamin wewnętrzny z zakresu objętego programem szkolenia.

Uzyskane kwalifikacje:
Absolwent kursu uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu objętego programem kursu oraz otrzymuje świadectwo ukończenia ww. kursu.