Menu Zamknij

kasjer walutowo - złotowy

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
brak egzaminu

Termin szkolenia:

Opis szkolenia

Kurs adresowany jest do:
pracowników zatrudnionych w pionie kasowo – skarbowym.

Cel kursu:
teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu kasjera walutowo – złotowego oraz zdobycie umiejętności posługiwania się metodami rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych.

Wymagania:
BRAK

Program kursu:
Obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: organizacja stanowiska kasjera i obsługa klienta, prawo dewizowe dla kasjerów – ,,w pigułce”, metody identyfikacji krajowych znaków pieniężnych, metody identyfikacji walut obcych, fałszerskie techniki zastępcze, techniki i metody zastępcze, banknoty i monety wybranych państw świata, specjalne rozwiązania graficzne, zasady i tryb postępowania w przypadku ujawnienia falsyfikatów lub wymiany uszkodzonych znaków pieniężnych, rozpoznawanie autentyczności znaków pieniężnych (zajęcia praktyczne).

Ilość godzin programowych:
16 godzin

Czas trwania kursu:
2 dni

Harmonogram spotkań:
W godz. 9.00 – 15.00

Egzamin końcowy:
Egzamin wewnętrzny z zakresu objętego programem szkolenia.

Uzyskane kwalifikacje:
Absolwent kursu uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu objętego programem kursu oraz otrzymuje świadectwo ukończenia ww. kursu.