Menu Zamknij

Prawo budowlane, zamówienia publiczne, umowy

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
brak egzaminu

Termin szkolenia:

Opis szkolenia

Kurs adresowany jest do:
osób chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu prawa budowlanego, zamówień i umów publicznych.

Cel kursu:
przekazanie Słuchaczom aktualnych informacji w zakresie prawa budowlanego, zamówień i umów publicznych.

Wymagania:
znajomość zagadnień budowlanych lub wykształcenie kierunkowwe

Program kursu:

  • Prawo budowlane (16 godzin): przepisy ogólne, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, odpowiedzialność zawodowa w budownictwie, prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego, budowa i oddanie do użytku obiektów budowlanych, utrzymanie obiektów budowlanych, katastrofa budowlana, organy Państwowego Nadzoru Budowlanego, przepisy karne
  • Zamówienia publiczne (16 godzin): przepisy ogólne, wybór trybu zamówienia i zasady postępowania, przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, przetarg dwustopniowy, negocjacje z zachowaniem konkurencji, zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki, protesty, odwołanie
  • Umowy (8 godzin): ogólne warunki umów, podział obowiązków (Zamawiający – Wykonawca), zawarcie umowy, odbiór, wynagrodzenie i rozliczenie, umowy w sprawach zamówień publicznych

Ilość godzin programowych:
40 godzin

Czas trwania kursu:
3 tygodnie

Harmonogram spotkań:
2 dni w tygodniu
Godziny zajęć – popołudniowe (do uzgodnienia z całą grupą)

Egzamin końcowy:
egzamin wewnętrzny z zakresu objętego programem szkolenia (test pisemny).

Uzyskane kwalifikacje:
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia ww. kursu.