Menu Zamknij

Kosztorysowanie robót budowlanych

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
brak egzaminu

Termin szkolenia:

Opis szkolenia

Kurs adresowany jest do:
osób chcących podjąć pracę na samodzielnym stanowisku kosztorysanta robót budowlanych, studentów lub absolwentów budownictwa lub wydziałów pokrewnych.

Cel kursu:
praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy na stanowisku kosztorysanta robót budowlanych.

Wymagania:
Wykształcenie budowlane lub praktyka zawodowa w budownictwie.

Program kursu:
Obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: przepisy w kosztorysowaniu robót budowlanych, dokumentacja wyjściowa do kosztorysowania, metody kosztorysowania obiektów i robót budowlanych, przedmiarowanie robót, kosztorysowe normy nakładów rzeczowych, kalkulacja stawki roboczo- godziny do kosztorysowania, ceny materiałów i wyrobów w kosztorysowaniu, koszty zakupu i zaopatrzenia, ceny pracy sprzętu i transportu technicznego, koszty pośrednie i zysk, dopłaty, dodatki i inne koszty, umowy o realizacje robót budowlanych, zamówienia, przetargi i wykorzystanie ETO w budownictwie, technika kosztorysowania robót budowlanych – kosztorysowanie komputerowe, NORMA PRO EDU.

Ilość godzin programowych:
78 godzin

Czas trwania kursu:
4 weekendy (sob – ndz) lub 2 m-ce (3 x tyg.)

Harmonogram spotkań:
Godziny zajęć – do południa (sobota – niedziela).

Egzamin końcowy:
egzamin wewnętrzny z zakresu objętego programem szkolenia

Uzyskane kwalifikacje:
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia ww. kursu.

Informacje dodatkowe:
Zajęcia praktyczne prowadzone są w pracowni komputerowej. Każdemu Słuchaczowi kursu zapewniamy samodzielne stanowisko komputerowe.