Menu Zamknij

Kancelaryjno – archiwalny II°

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
brak egzaminu

Termin szkolenia:

Opis szkolenia

Kurs adresowany jest do:
osób, które ukończyły kurs kancelaryjno – archiwalny I° lub posiadające wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu archiwum zakładowego.

Cel kursu:
Poszerzenie wiadomości z zakresu prowadzenia archiwów zakładowych

Wymagania:
BRAK

Program kursu:
Obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: podstawowa terminologia, podział na zespoły archiwalne, rejestrowanie spraw w teczkach, załatwianie spraw – redagowanie pism, procedura przekazywania akt do archiwum zakładowego, procedura brakowania akt, procedura przekazywania akt do archiwum państwowego.

Ilość godzin programowych:
40 godzin

Czas trwania kursu:
1 m-c

Harmonogram spotkań:
2 dni w tygodniu
Godziny zajęć – popołudniowe (do uzgodnienia z całą grupą).

Egzamin końcowy:
Egzamin ustny.

Uzyskane kwalifikacje:
Absolwent kursu II°​ uzyskuje poszerzoną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu obowiązków i czynności pracownika kancelaryjno – archiwalnego oraz otrzymuje świadectwo ukończenia ww. kursu.