Menu Zamknij

Obsługa żurawi

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
171.94 zł

Termin szkolenia:

Opis szkolenia

Szkolenie dotyczy obsługi żurawi: przenośnych, samojezdnych, wieżowych, stacjonarnych, szynowych

Kurs adresowany jest do:
osób chcących podjąć pracę przy obsłudze żurawi.

Cel kursu:
praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy przy obsłudze żurawi oraz do egzaminu państwowego Urzędu Dozoru Technicznego ww. zakresie.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie minimum podstawowe,
  • prawo jazdy kat. C
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania ww. zawodu.

Program kursu:
Obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: wiadomości ogólne o żurawiach, budowa żurawi przenośnych, eksploatacja żurawi przenośnych, awarie i wypadki, wiadomości o dozorze technicznym, zasady bhp i ppoż., zajęcia praktyczne.

Ilość godzin programowych:
45 godzin 

Czas trwania kursu:
1 m-c

Harmonogram spotkań:
2 dni w tygodniu
Godziny zajęć – popołudniowe (do uzgodnienia z całą grupą)

Egzamin końcowy:
egzamin wewnętrzny z zakresu objętego programem szkolenia
egzamin państwowy UDT (warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego jest zdobycie pozytywnego wyniku z egzaminu wewnętrznego).

Uzyskane kwalifikacje:

  • świadectwo ukończenia ww. kursu
  • zaświadczenie kwalifikacyjne UDT w zakresie obsługi żurawi przenośnych.