Menu Zamknij

Obsługa i/lub dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
225 zł

Termin szkolenia:
12.03.2019 godzina 9:00

Opis szkolenia

Szkolenie obejmuje: urządzenia i zespoły prądotwórcze, urządzenia elektrotermiczne, urządzenia do elektrolizy, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, elektryczna sieć trakcyjna, elektryczne urządzenia w wykonaniu, elektryczne urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, pomiary elektryczne.

Kurs adresowany jest do:
osób chcących podjąć pracę przy obsłudze lub/i dozorze urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych lub chcących przedłużyć ważność posiadanych uprawnień państwowych w ww. zakresie.

Cel kursu:
praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników do samodzielnej pracy przy obsłudze lub/i dozorze urządzeń, sieci i instalacji elektroenergetycznych oraz do egzaminu państwowego ww. zakresie.

Wymagania:

  • ukończone 18 lat
  • wykształcenie w kierunku elektryk, elektromonter, elektromechanik, elektronik lub pokrewne
  • praktyka zawodowa – w przypadku wykształcenia podstawowego.

Program kursu:
Obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: rodzaje ochron przeciwpożarowych, ogólne zasady zespołów prądotwórczych, zasady organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektroenergetycznych, zasady postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym, BHP i ochrona przeciwpożarowa.

Ilość godzin programowych:
8 godzin 

Czas trwania kursu:
1 dzień

Harmonogram spotkań:
Godziny zajęć – popołudniowe (do uzgodnienia z całą grupą)

Egzamin końcowy:
egzamin wewnętrzny z zakresu objętego programem szkolenia
egzamin państwowy.

Uzyskane kwalifikacje:

  • świadectwo ukończenia ww. kursu
  • świadectwo kwalifikacyjne w określonym zakresie

Informacja dodatkowa:
uzyskane świadectwo kwalifikacyjne ważne na 5 lat.
Podstawa prawna: Prawo energetyczne – jednolity teks ustawy (Dz. Ustaw Nr 89 z 2006 roku poz. 625, art. 54.1a,1b)