Menu Zamknij

Samodzielna księgowa

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
brak egzaminu

Termin szkolenia:
ZAPISY TRWAJĄ

Opis szkolenia

Kurs adresowany jest do:
pracowników działów księgowości, którzy chcą doskonalić i rozszerzać swoje umiejętności oraz osób pragnących podjąć pracę na samodzielnym stanowisku w działach księgowych a także osób prowadzących własną działalność.

Cel kursu:
przygotowanie do samodzielnej pracy w działach księgowych różnych podmiotów gospodarczych.

Wymagania:

  • wykształcenie kierunkowe lub doświadczenie zawodowe
  • wskazane posiadanie podstawowych umiejętności w zakresie obsługi komputera

Program kursu:
Obejmuje następujące zagadnienia tematyczne: teoretyczne podstawy rachunkowości, środki pieniężne, rozliczenia, rozrachunki, roszczenia, rzeczowy majątek trwały i obrotowy, rachunek kosztów, ewidencja przychodów ze sprzedaży, wynik finansowy, sprawozdawczość, wycena aktywów i pasywów do bilansu, kapitały i fundusze, podstawowe zagadnienia podatkowe (podatek VAT, podatek osób fizycznych), księgowość komputerowa: program PŁATNIK i REWIZOR.

Ilość godzin programowych:
80 godzin 

Czas trwania kursu:
2 m-ce

Harmonogram spotkań:
2-3 dni w tygodniu
Godziny zajęć – popołudniowe (do uzgodnienia z całą grupą)

Egzamin końcowy:
Egzamin wewnętrzny z zakresu objętego programem szkolenia.

Uzyskane kwalifikacje:
Absolwent kursu uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu objętego programem kursu oraz otrzymuje świadectwo ukończenia ww. kursu.

Informacja dodatkowa:
Zajęcia praktyczne prowadzone są w pracowni komputerowej. Każdemu słuchaczowi kursu zapewniamy samodzielne stanowisko komputerowe.