Menu Zamknij

Kancelaryjno – archiwalny I°

Koszt szkolenia:
informacja telefoniczna

Koszt egzaminu państwowego:
brak egzaminu

Termin szkolenia:
22.07.2019 r.

Opis szkolenia

Kurs adresowany jest do:
Osób odpowiedzialnych za prowadzenie archiwów zakładowych, kancelarii, sekretariatów, składnic akt, registratur itp., a także do pracowników administracyjnych niższego i średniego stopnia.

Cel kursu:
Kurs przygotowuje do prowadzenia archiwów zakładowych, kancelarii, sekretariatów, składnic akt itp. i dają możliwość zdobycia pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego.

Wymagania:
BRAK

Program kursu:
następujące zagadnienia tematyczne: organizacja pracy i służby archiwalnej, rodzaje dokumentacji, archiwum zakładowe, porządkowanie i ewidencja akt, brakowanie dokumentacji.

Ilość godzin programowych:
40 godzin

Czas trwania kursu:
1 m-c

Harmonogram spotkań:
2 dni w tygodniu
Godziny zajęć – popołudniowe (do uzgodnienia z całą grupą). 

Egzamin końcowy:
Egzamin ustny.

Uzyskane kwalifikacje:
Absolwent kursu I°​ uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu obowiązków i czynności pracownika kancelaryjno – archiwalnego oraz otrzymuje świadectwo ukończenia ww. kursu.